© 2017
Hellemooij Communicatie


HELLEMOOIJ HELPT!

INCASSO'S BIJ HELLEMOOIJ


Hellemooij is een incassobureau te Zierikzee op Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland, maar we zijn actief in heel Nederland.
Hellemooij incasseert uw vorderingen op basis van No Cure - No Pay.
Daaraan zijn wel enkele spelregels verbonden. Die spelregels zijn in uw eigen belang.Als u een probleem heeft met uw debiteuren, dan wordt dat probleem uiteindelijk opgelost door een betaling aan u. Als u dat gelukt is, bent u op dit moment deze pagina niet aan het lezen.
Hellemooij dwingt betaling voor u af!

We proberen eerst om de wanbetaler met fatsoenlijke middelen te overtuigen dat hij WEL moet betalen. Soms lukt dat niet, dan moeten we een procedure bij de rechter starten. Tot een bedrag van € 25.000 is dat de kantonrechter en is de procedure relatief eenvoudig. Als u aan zo'n procedure begint moet u griffierechten en betekeningskosten betalen. Die kosten moet uw wanbetaler u terugbetalen als u in het gelijk wordt gesteld. Anders bent u dat geld kwijt en heeft uw probleem u nog meer gekost dan voordat u Hellemooij voor u liet incasseren.
Een ander probleem is dat van de kikker en de veren. Pluk maar veren van een kikker. Als uw vordering wordt toegewezen, maar er is niets te halen bij uw debiteur, dan heeft de hele actie geen zin gehad.

Wij plegen voor u een onderzoek naar uw kans op succes. Vaak zijn daarmee vele uren gemoeid. Zo'n onderzoek voorkomt echter dat een kansloze procedure wordt begonnen en u dus nodeloos geld uitgeeft voor een niet te winnen zaak.
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de debiteur uw vordering "betwist" (hij is het niet met u eens dat hij (alles) moet betalen). Dan is er geen sprake van een incasso, maar van een "geschil".
Op dat moment gaat Hellemooij doen waar ze voor gemaakt is: bemiddelen.

Zoals op Schouwen-Duiveland, in Zierikzee: al meer dan 25 jaar incasseren we succesvol, meestal zonder de gang naar de Rechtbank te hoeven maken.
Dan hoeven we dus ook geen deurwaarder of deurwaarderskantoor in te schakelen om een dagvaarding te betekenen (= afgeven van de door Hellemooij opgestelde dagvaarding aan uw debiteur).


Voor ons onderzoek betaalt u een bijdrage van € 75. Nooit meer.
Als uw vordering tenminste € 2.500 bedraagt en wij deze volledig binnen kunnen halen, betalen wij uw bijdrage terug.
Natuurlijk belt u ons eerst en dat telefonische advies is natuurlijk gratis!

Incasso's op basis van no cure-no pay worden door ons alleen in behandeling genomen als een positief resultaat wordt voorzien. In zo'n geval berekenen wij u het volgende, exclusief de kosten van derden zoals griffierecht en taxatiekosten. Zie onderstaande tabel.

De bedragen en percentages zijn conform de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten die vanaf 1 juli 2012 van kracht is.
U mag uw debiteuren niet meer rekenen en wij doen dat dus ook niet namens u.
Daarmee is een einde gekomen aan de praktijk dat schuldenaren over administratiekosten aanmaningskosten, over aanmaningskosten invorderingskosten en over dat geheel incassokosten en allerlei andere kosten in rekening werden gebracht
Duidelijk is dat een wanbetaler moet betalen, maar duidelijk is nu ook dat wettelijk is bepaald hoeveel kosten aan zo'n wanbetaler in rekening kunnen worden gebracht.
Er is dus geen ruimte meer voor interpretatie, zelfs niet door de Rechter.

Overigens bedragen de incassokosten in de nieuwe wet altijd minimaal € 40 en maximaal € 6.775. Die kosten is uw debiteur u 14 dagen na uw eerste fatsoenlijke aanmaning verschuldigd.

over de eerste

€

2.500

15,0%

over het meerdere tot

€

5.000

10,0%

over het meerdere tot

€

10.000

5,0%

over het meerdere tot

€

200.000

1,0%

over alles boven

€

200.000

0,5%

De bedragen die voortvloeien uit de bovenstaande tabel worden zoveel als mogelijk op uw debiteur verhaald. Het meerdere van deze kosten bent u Hellemooij verschuldigd.
Overigens geeft de tabel een indicatie weer. Samen met u bepalen we in uw zaak welk percentage berekend zal worden. Dat wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen u en Hellemooij. Die overeenkomst is heel eenvoudig en is ook uw machtiging aan Hellemooij om namens u op te treden in rechte. Eιn A4-tje is daarvoor voldoende.

Indien u een incasso-opdracht tussentijds terugtrekt, dan vervalt het no cure-no pay aanbod en brengen wij met terugwerkende kracht ons uurtarief van € 75,-- in rekening, vermeerderd met rente + de werkelijk gemaakte kosten en 5% kantoorkosten.
Het bovenstaande geldt evenzeer indien u ons niet in de gelegenheid stelt ons werk naar behoren te verrichten, bijv. door een gebrek aan medewerking door u aan onze vragen en verzoeken, zoals tot het adequaat en tijdig aanleveren van door ons gevraagde gegevens/informatie.

Over dit totaal moet 21% B.T.W. worden berekend.


Overigens moet ook over de no cure-no pay vergoeding diezelfde 21% B.T.W. worden berekend.

Neem contact met ons op. Het verplicht u immers tot niets.

Klik hier om terug te gaan.

Hellemooij is een dienstverlener met een visie: hoogwaardige dienstverlening tegen een relatief laag tarief. Een langdurige relatie met onze relaties. Die slechts één aanspreekpunt nodig hebben: ons bedrijf. Onze referenties zullen dit graag bevestigen.