© 2017
Hellemooij Communicatie


HELLEMOOIJ HELPT!

RECHT


We belichamen het model van bemiddeling: er samen uit zien te komen bij verschillen van mening. Soms lukt dat niet. Op zo’n moment bereiden wij de rechtsgang voor. Die rechtsgang wordt vervolgens bewandeld door ťťn van onze specialisten. Bijna altijd een interne (dus een uurtarief van Ä 75), waar nodig een externe. Zo'n externe is door u of door ons aan te wijzen, naar uw keuze.

Wij prijzen ons gelukkig met onze uitstekende en gelijkwaardige contacten met andere juridische werkers, waaronder advocaten en notarissen.

Heel veel voorkomende soort zaken op juridisch gebied: wanbetalers!
Een bron van grote ergernis voor bijna elke ondernemer. Incassobureaus blijken heel vaak niet effectief, net zo min als rechtsbijstandsverzekeringen. Die willen daar niet hard genoeg voor aan het werk.

Dus: incassobureaus worden door ons nooit ingeschakeld. Incasso’s op de wanbetaler doen we zelf voor u. Indien noodzakelijk gevolgd door een invorderingsprocedure, zoals hierboven uitgelegd is.

Door de jaren heen zijn door ons o.a. zaken behandeld op de volgende gebieden:


	Aandelenlease;
	Administratief recht (burger tegen overheid);
	Arbeidsrecht;
	Banken;
	Belastingaanslagen;
	Belastingrecht;
	Beroepszaken;
	Bestemmingsplannen;
	Bestuursrecht;
	Bezwaarschriften;
	Bouwschade;
	Civiele vorderingen;
	Echtscheiding;
	FinanciŽle instellingen;
	Gemeenten;
	Incasso's;
	hypotheken;
	Kantonrechter;
	Leningen;
	Nationale Hypotheek Garantie (N.H.G.);
	Ontslagrecht;
	Overcreditering;
	Planschade;
	Provincies;
	Relatiebemiddeling;
	Rijksoverheid;
	Ruimtelijke ordening (R.O.);
	Tussenpersonen;
	Uitkeringen;
	U.W.V.;
	Verzekeringsmaatschappijen;
	Wetten: zie hieronder: "Wetgeving";
	Woekerhypotheken, -leningen en -polissen;
	Zorgplicht van financiŽle instellingen voor hun cliŽnten.

Wetgeving waar wij in ons werk mee te maken hebben of hadden (een kleine selectie) :

		Algemene Bijstandswet (ABW) inclusief de regeling -->
			Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ);
		Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr); 
		Algemene wet bestuursrecht (Awb);
		Burgerlijk Wetboek (BW);
		Crisis- en herstelwet (Chw);
		Participatiewet (Pw);
		Werkloosheidswet (WW);
		Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv);
		Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
		Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
		Wet geluidhinder (WGH);
		Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001);
		Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
		Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968)
		Wet op de ruimtelijke ordening (WRO);
		Wet ruimtelijke ordening (Wro);
		Wet werk en bijstand (WWB);
		Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) , zijnde twee regelingen -->
			WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten);
			IVA (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten);
		Wet werk en zekerheid (Wwz).	

	
	
Ga boven nogmaals naar de menukeuze "Recht" voor meer informatie.


Hellemooij is een dienstverlener met een visie: hoogwaardige dienstverlening tegen een relatief laag tarief. Een langdurige relatie met onze relaties. Die slechts één aanspreekpunt nodig hebben: ons bedrijf. Onze referenties zullen dit graag bevestigen.