rofes Algemene wet bestuursrecht. Uitleg over No cure - no pay. Wet ruimtelijke ordening. Bestuursorgaan. ZBO.
© 2007
Hellemooij Communicatie


Uitleg over No cure - No Pay bij HELLEMOOIJ


Hellemooij biedt dienstverlening tegen de overheid of een bestuursorgaan aan op basis van No Cure - No Pay.
Daaraan zijn wel enkele spelregels verbonden. Die spelregels zijn in uw eigen belang.


Als u een probleem heeft met de overheid of met een door de overheid ingesteld bestuursorgaan, dan wordt dat probleem uiteindelijk opgelost door een betaling aan u.
Maar alleen als u -gedeeltelijk- in het gelijk wordt gesteld!

Als u aan zo'n procedure begint moet u griffierechten e.d. betalen. Die kosten krijgt u terug als u
-voor een deel- in het gelijk wordt gesteld. Anders bent u dat geld kwijt en heeft uw probleem u nog meer gekost dan voordat u zich ging verzetten.

Wij plegen voor u een onderzoek naar uw kans op succes. Vaak zijn daarmee vele uren gemoeid. Zo'n onderzoek voorkomt echter dat een kansloze procedure wordt begonnen en u dus nodeloos geld uitgeeft voor een niet te winnen zaak.
Afhankelijk van de complexiteit van uw zaak betaalt u een bijdrage van tussen de € 75 en € 150. Nooit meer! Voor planschadezaken is de bijdrage € 150, deze zaken zijn erg complex. Wel moet over dit bedrag 19% (vanaf 1 oktober 2012 21%) B.T.W. worden berekend.

Opdrachten op basis van no cure-no pay worden door ons alleen in behandeling genomen als een positief resultaat wordt voorzien.
In zo'n geval berekenen wij u het volgende, over het gehele resultaat dat is bereikt:

over de eerste

€

5.000

15,0%

over het meerdere tot

€

10.000

10,0%

over het meerdere tot

€

25.000

7,5%

over het meerdere tot

€

50.000

5,0%

over alles boven

€

50.000

3,0%

De getallen in de bovenstaande tabel zijn indicatief, u kunt er geen rechten aan ontlenen.
Samen met u bepalen we in uw zaak welk percentage berekend zal worden. Dat wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen u en Hellemooij. Die overeenkomst is heel eenvoudig en is ook uw machtiging aan Hellemooij om namens u op te treden in rechte. Twee A4-tjes zijn daarvoor voldoende.
Het bovenstaande is exclusief onze eventuele reiskosten ΰ € 0,28 / km of O.V. eerste klasse, de keuze is aan ons (de reistijd is natuurlijk voor onze rekening) en alle kosten van derden zoals bijv. griffierecht, taxatiekosten en ander werk door derden.
Dergelijke kosten worden nooit gemaakt zonder voorafgaand overleg met u.
Sterker nog: nooit zonder uw voorafgaande toestemming.

Indien u een no cure-no pay opdracht tussentijds terugtrekt, dan vervalt het no cure-no pay aanbod en brengen wij met terugwerkende kracht ons uurtarief van € 75,-- in rekening, vermeerderd met rente + de werkelijk gemaakte kosten (zoals voor bezoek aan uw locatie) en 5% kantoorkosten.
Het bovenstaande geldt evenzeer indien u ons niet in de gelegenheid stelt ons werk naar behoren te verrichten, bijv. door een gebrek aan medewerking door u aan onze vragen en verzoeken, zoals tot het adequaat en tijdig aanleveren van door ons gevraagde gegevens/informatie.

Over dit totaal moet 19% (vanaf 1 oktober 2012 21%) B.T.W. worden berekend.

Overigens moet ook over de no cure-no pay vergoeding diezelfde 19% (vanaf 1 oktober 2012 21%) B.T.W. worden berekend. Zo zit dat nou eenmaal fiscaal.

=====================================

Daarnaast is voor u het volgende van belang om te weten.
Als wij namens u tegen een overheid (bijv. een gemeente) of tegen een ander bestuursorgaan (bijv. het U.W.V.) uw recht proberen te halen, dan zullen wij namens u altijd aanspraak maken op een vergoeding in uw kosten.
Dit vergoedingensysteem vloeit voort uit de bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht (A.W.B.). Die vergoedingen zijn niet hoog, geen 'uurtje-factuurtje' jurist wil er voor werken. Zo'n vergoeding wordt overigens alleen toegekend als uw zaak -ten dele- gewonnen wordt.
Lukt dat niet, dan wordt aan u ook geen vergoeding toegekend. Maar als een dergelijke vergoeding wel wordt toegekend, dan wordt die door Hellemooij aan u doorbetaald.
Of is al aan uzelf uitbetaald door het bestuursorgaan.
Voor alle duidelijkheid: als u zelf bezwaar gaat maken tegen een beslissing van zo'n bestuurs- orgaan en daarna eventueel in beroep gaat bij de rechter, dus zonder bijstand van een professioneel bureau als Hellemooij, dan krijgt u deze kostenvergoeding niet.
U loopt dus geen geld mis bij ons bureau, uw zelfwerkzaamheid zal u alleen maar geld kosten.

Mocht u onverhoopt over ons werk niet tevreden zijn (de eerste keer moet nog komen, u zou de eerste zijn), dan is uw aanspraak op Hellemooij uitdrukkelijk ten hoogste beperkt tot het bedrag dat u aan ons daadwerkelijk heeft voldaan.

Sluit deze pagina in uw browser om terug te gaan.

Hellemooij is een dienstverlener met een visie: hoogwaardige dienstverlening tegen een relatief laag tarief. Een langdurige relatie met onze relaties. Die slechts één aanspreekpunt nodig hebben: ons bedrijf. Onze referenties zullen dit graag bevestigen.