© 2015
Hellemooij Communicatie


HELLEMOOIJ HELPT!

BOUWSCHADE


Hellemooij is een bouwschadebureau dat is gespecialiseerd in bemiddeling in geschillen tussen u en de bouwer in uw directe omgeving. Soms lukt bemiddeling niet. Dan stappen we namens u naar de civiele rechter.
Want bouwschade veroorzaken is een "onrechtmatige daad".Kent u het verschijnsel “bouwschade”? Nog niet? Binnenkort mogelijk wel.
Hellemooij bouwschadebureau kan u dan bijstaan. Tegen een aantrekkelijk tarief. Hellemooij helpt!

U bent deze pagina waarschijnlijk aan het lezen omdat het volgende in uw direkte omgeving speelt.

Er wordt gesloopt, er wordt geheid, er wordt gebouwd. Het grondwaterpeil wordt veranderd,
verlaagd of verhoogd. Of er wordt mijnbouw gepleegd.

Uw pand loopt hierdoor mogelijk schade op. Bijvoorbeeld door verzakking, scheefstand of scheuring.

Zoals in Zierikzee op Schouwen-Duiveland, in heel Zeeland en het hele land:
de inbreidingen.
Oude gebouwen tussen bestaande bouw worden gerenoveerd of gerestaureerd, danwel gesloopt en vervangen. Prachtig, maar als het uw belendende perceel betreft, loopt uw bedrijfspand, woning of 2e huis wel grote schade-risico's!

Of zoals in de provincie Groningen: de gaswinningen door de N.A.M.
Ieder gebouw loopt inmiddels grote risico's en vele gebouwen hebben al daadwerkelijk (zware) schade opgelopen. En de N.A.M. wint rustig door. Iets minder dan voorheen, maar het is al te laat.
Er gaat niets boven Groningen, maar onder Groningen gaat alles mis!
De Stad wordt nu ook getroffen door bevingen, men heeft het "Centrum Veilig Wonen" opgericht. Naar zeggen van de woordvoerder: 'Onafhankelijk van de N.A.M.'. Groningers hebben hun twijfels.
Hoewel op gaswinning een ander regiem (de Mijnbouwwet) van toepassing is dan bij normale bouwactiviteiten, is ook hier zonder meer sprake van "bouwschade".

Wat moet u doen?

Bovenstaande voorbeelden hebben op het eerste gezicht in ieder geval één kenmerk gemeen: uw gebouwen en/of bouwwerken kunnen ontwricht raken.

Daardoor neemt de waarde af. Maar veel erger, de gebouwen kunnen onbruikbaar worden. Deuren en ramen sluiten niet meer. Er komen scheuren in de gevels of de muren.
In het ergste geval storten de gebouwen in.
Dit verschijnsel wordt “bouwschade” genoemd. Veelal is deze bouwschade te verhalen op de aannemer en/of de initiatiefnemer van de bouwactiviteiten. Wij eisen (claimen) dan namens u een schadevergoeding. Een vergoeding van uw schade, geen tegemoetkoming.

Daarvoor is wel het volgende noodzakelijk: u moet kunnen aantonen hoe uw bouwwerken erbij stonden voordat de sloop- en bouwactiviteiten begonnen.
Dat lukt niet met wat fotootjes die u zelf gemaakt heeft. Die hebben onvoldoende bewijskracht.
Wij laten voor u een z.g. nulmeting verrichten, wij deponeren die meting bij een notaris d.m.v. een "acte van depot" en we stellen alle betrokken partijen, zowel de initiatiefnemer(s) als de aannemer(s) op voorhand aansprakelijk voor uw schade d.m.v. een "bouwexploit".

Vaak worden bouwactiviteiten pas mogelijk na de wijziging van een bestemmingsplan, een vrijstelling daarvan, of door een bouwvergunning, tegenwoordig meestal een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Dit zijn rechtmatige overheidsdaden, die mogelijk recht geven op een tegemoetkoming in planschade.
Dan gaat het over bestuursrecht, niet over civiel (=burgerlijk) recht.
Zie hiervoor de pagina Planschade. Ook hierin staan wij u graag bij.

Samenvattend: Bouwschade ontstaat door (onrechtmatige) handelingen door of namens de bouwer. Daarover gaat deze pagina.
Eventuele Planschade ontstaat door (rechtmatige) handelingen van het bestuur, zoals uw gemeente. Daarover gaat onze planschadepagina, zie hierboven.
Twee verschillende fenomenen en dus twee verschillende juridische procedures. Ingewikkeld, maar wel de realiteit.

Neem contact met ons op. Het verplicht u immers tot niets.


Bouwplannen in uw omgeving? De waarde van uw O.G. (onroerend goed) is in geding!


Home   Welkom   Contact   no cure - no pay bij Hellemooij   Administratie Ondernemers   Belastingaangifte Particulieren   Erfbelasting   Schenkbelasting   Bemiddeling Algemeen   Arbeidsbemiddeling   Bemiddeling tijdelijke verhuur eigen woning   Scheidingsbemiddeling   Recht Algemeen   Recht Planschade   Recht Bestemmingsplan   Recht Bouwschade   Ontslagrecht tot 2015   Ontslagrecht vanaf 2015   Wanbetalers moeten WEL betalen   Echtscheidingsbemiddeling en mediation   Erfenis   Schenkingen   Nederlands recht   Communicatie / Taal Algemeen Automatisering ICT Ondernemers   Computers particulieren   include("http://hellemooij.nl/scripts/sitemap.php"); ?>