© 2010
Hellemooij Communicatie


HELLEMOOIJ HELPT!

ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT


Deze pagina gaat over de arbeidsovereenkomst en vooral over het einde ervan, het ontslag. De arbeidsovereenkomst regelt de dienstbetrekking tussen werkgever en werknemer. Onderstaande informatie is nuttig voor zowel werkgevers als werknemers. Hellemooij treedt namelijk voor beiden op. Niet tegelijkertijd natuurlijk, hoewel wij altijd eerst zullen proberen te bemiddelen bij een arbeidsconflict tussen de partijen.


Uw zoekmachine brengt u naar het oude ontslagrecht. Klik hier voor het ontslagrecht vanaf 2015

Gevestigd in Zierikzee, doen we dat op Schouwen-Duiveland, in heel Zeeland en in de rest van Nederland.


Er zijn vier verschillende vormen van ontslag, elk met heel verschillende gevolgen.


Het ontslag met wederzijds goedvinden.
Partijen zijn het erover eens dat de dienstbetrekking beŽindigd moet worden.
Maar soms lijkt dat alleen maar zo!

Het ontslag zonder wederzijds goedvinden. [1]
De eisende partij stapt naar de Kantonrechter met een ontbindingsverzoek.

Het ontslag zonder wederzijds goedvinden. [2]
De eisende partij vraagt een ontslagvergunning aan bij UWV WERKbedrijf.

Het ontslag Op Staande Voet. Hier is een acuut conflict tussen werkgever en werknemer!
Voor beide partijen zijn spoed, alertheid en accuratesse geboden om hoge schadevergoedingseisen over en weer zoveel mogelijk te beperken!.

Neem hier contact met ons op voor een kort, vrijblijvend advies. Maar beter: lees eerst even verder.

Het begint meestal zo mooij, maar eindigt soms ten helle: de arbeidsovereenkomst.
En zeker in deze periode van financiŽle en uiteindelijk economische crisis vallen er veel ontslagen.

De werkgever kan soms niet anders, de werknemer heeft een groot probleem. Zo'n probleem escaleert gemakkelijk, omdat beide partijen denken "met hun rug tegen de muur te staan". Zo'n arbeidsconflict kan vaak het beste opgelost worden door bemiddeling, ook wel mediation genoemd.
Hellemooij bemiddelt al bijna dertig jaar. Wij weten dat bemiddeling niet altijd kan werken.
Daarom vindt u hieronder, per categorie, meer gedetailleerde informatie over de verschillende vormen van ontslag. Hellemooij treedt namens u, onze cliŽnt, op.
Daarbij houden wij al rekening met de mogelijke wijziging/versoepeling van het ontslagrecht zoals door de Kunduz coalitie op 26 april 2012 (het z.g. Lenteakkoord) is overeengekomen en mogelijk door het Kabinet Rutte 2 met Samson van de PvdA na de 2e kamer verkiezingen wordt overgenomen.


Het ontslag met wederzijds goedvinden.
Eťn variant is een heel geniepige, omdat er helemaal geen sprake is van "wederzijds goedvinden". De ene partij (bijna altijd de werkgever) wil snel van de andere af, maar er is niet echt een "dringende reden". Dan is een ontslag op staande voet te riskant, want mogelijk erg kostbaar.
In zo'n geval krijgt de wederpartij (vrijwel altijd de werknemer) volledig onverwacht een 'vaststellingsovereenkomst', 'beŽindigingsovereenkomst', 'ontbindingsovereenkomst',
of een overeenkomst met een andere naam voorgelegd, met het verzoek om -in beider belang-
maar even te tekenen. De werknemer hoeft dan niet meer te komen werken en het loon wordt gedurende -meestal- nog ťťn periode doorbetaald.
Doe dit NOOIT direct (u bent niets verplicht), bel ons eerst even. Vaak zijn er veel betere voorwaarden te bedingen. Natuurlijk kan er ook gewoon geweigerd worden om mee te werken aan de ondertekening. Of dit verstandig is, hangt helemaal af van de omstandigheden. Duidelijk is wel dat in zo'n geval de initiatiefnemer (bijna altijd de werkgever) van mening is dat er sprake is van een 'verstoorde arbeidsverhouding'. Maar de juridische en financiŽle consequenties daarvan niet durft te nemen en dus geen ontbinding vraagt bij de Kantonrechter of een ontslagvergunning aanvraagt bij UWV WERKbedrijf.

Een ander voorbeeld van zo'n ontslag: de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Werkgever en werknemer spreken bij het aangaan van de overeenkomst af, dat na bijv. een jaar,
het dienstverband zal zijn afgelopen.
Dat is duidelijk, partijen zijn elkaar daarna niets meer verplicht. Wel kan zo'n overeenkomst nog enige keren worden verlengd, als zowel de werkgever als de werknemer dat willen.

Het ontslag zonder wederzijds goedvinden. [1]
De kantongerechtprocedure met verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
Als een van de partijen de arbeidsovereenkomst wil beŽindigen, maar de andere niet, dan zal deze ene partij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de Kantonrechter. De Kantonrechter beoordeelt de zaak en doet uitspraak. Vaak sommeert deze rechter beide parijen om nogmaals in overleg te treden.
Hellemooij treedt in dit soort gevallen zowel voor werkgevers als werknemers op. Met als doel een voor beide partijen acceptabel resultaat. Maar wel in de eerste plaats voor haar cliŽnt. Of dat nu de werkgever of de werknemer is.

Het ontslag zonder wederzijds goedvinden. [2]
De UWV WERKbedrijfprocedure met aanvraag ontslagvergunning.
Het beŽindigen van een arbeidsovereenkomst via het vroegere 'Gewestelijk Arbeidsbureau (G.A.B.)', later het 'C.W.I', berust op de bepalingen van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA), een erfenisje van de Duitse bezetter in de tweede wereldoorlog.
Tegenwoordig is het eigenlijk alleen nog van belang voor z.g. collectieve ontslagen, als een werkgever op puur bedrijfseconomische gronden een aantal werknemers tegelijk moet ontslaan

Het ontslag Op Staande Voet.
Dit type ontslag is een gebied vol landmijnen binnen het ontslagrecht, zo'n zaak kan heel onverwacht uitpakken.
Eťn der partijen is de andere partij zo zat, dat er onmiddellijk iets moet gebeuren. De wederpartij heeft gedragingen vertoond die voor de eisende partij een 'dringende reden' betekenen om de arbeidsrelatie te verbreken. Bijna altijd wordt er daarbij gesproken van een 'verstoorde arbeidsrelatie' of een 'verstoorde arbeidsverhouding'. Zodat van de eisende partij redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren.
Volgens de eisende partij dan, wel te verstaan!
Zowel werkgevers als werknemers geven of nemen ontslag op staande voet. In dit soort conflicten is bijna zonder uitzondering sprake van emoties, de objectiviteit is niet meer gegarandeerd.
Ook niet bij grotere werkgevers.
Win, voordat u aan zo'n zware stap begint of direct nadat u ermee door de eisende partij wordt geconfronteerd, direct ons advies in. Direct is: binnen 24 uur.
Meer tijd heeft u niet, zonder het risico van grote schadeclaims over en weer.
Hopelijk inmiddels duidelijk: Hellemooij staat zowel werkgevers als werknemers bij in dergelijke delicate situaties. En zal desgewenst eerst bemiddelen.


Een ontslag veroorzaakt vaak veel schade. Voor beide partijen.
Deze schade wordt door de rechter beoordeeld aan de hand van de z.g. 'Kantonrechterformule'.
Een zeer ingewikkeld verhaal, maar Hellemooij toetst uw mogelijkheden er natuurlijk altijd aan.
Helemaal onderaan vindt u een verwijzing naar deze formule, mocht u zich er zelf in willen verdiepen. Hoogstwaarschijnlijk zegt het u allemaal niets. Dat geeft niet, daar heeft u Hellemooij voor.

Neem contact met ons op voor een kort, vrijblijvend advies.


Hellemooij is een dienstverlener met een visie: hoogwaardige dienstverlening tegen een relatief laag tarief. Een langdurige relatie met onze relaties. Die slechts ťťn aanspreekpunt nodig hebben: ons bedrijf. Onze referenties zullen dit graag bevestigen.


U vindt hier de kantonrechterformule (.PDF, 61 KB).