2015:

        Er is veel veranderd
        in het arbeids-
        en ontslagrecht.

        Laat u tijdig en
        deskundig voorlichten.
© 2015
Hellemooij Communicatie


HELLEMOOIJ HELPT!

ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT vanaf 2015


Deze pagina gaat over de arbeidsovereenkomst en vooral over het einde ervan, het ontslag. De arbeidsovereenkomst regelt de dienstbetrekking tussen werkgever en werknemer. Onderstaande informatie is nuttig voor zowel werkgevers als werknemers. Hellemooij treedt namelijk voor beiden op. Niet tegelijkertijd natuurlijk, hoewel wij altijd eerst zullen proberen te bemiddelen bij een arbeidsconflict tussen de partijen.

Gevestigd in Zierikzee, doen we dat op Schouwen-Duiveland, in heel Zeeland en in de rest van Nederland.

Onderstaande tekst geldt vanaf 1 juli 2015, door de Wet werk en zekerheid (Wwz).


Er zijn vier verschillende vormen van ontslag, elk met heel verschillende gevolgen.


Het ontslag met wederzijds goedvinden.
Partijen zijn het erover eens dat de dienstbetrekking beŽindigd moet worden.
Maar soms lijkt dat alleen maar zo!

Het ontslag zonder wederzijds goedvinden. [1]
De eisende partij vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV.

Het ontslag zonder wederzijds goedvinden. [2]
De eisende partij stapt naar de Kantonrechter met een ontbindingsverzoek.

Het ontslag Op Staande Voet. Hier is een acuut conflict tussen werkgever en werknemer!
Voor beide partijen zijn spoed, alertheid en accuratesse geboden om hoge schadevergoedingseisen over en weer zoveel mogelijk te beperken!.

Neem hier contact met ons op voor een kort, vrijblijvend advies. Maar beter: lees eerst even verder.

Het begint meestal zo mooij, maar eindigt soms ten helle: de arbeidsovereenkomst.
En zeker in en na een periode van financiŽle en uiteindelijk economische crisis vallen er veel ontslagen.

De werkgever kan soms niet anders, de werknemer heeft een groot probleem. Zo'n probleem escaleert gemakkelijk, omdat beide partijen denken "met hun rug tegen de muur te staan". Zo'n arbeidsconflict kan vaak het beste opgelost worden door bemiddeling, ook wel mediation genoemd.
Hellemooij bemiddelt al meer dan dertig jaar. Wij weten dat bemiddeling niet altijd kan werken.
Daarom vindt u hieronder, per categorie, meer gedetailleerde informatie over de verschillende vormen van ontslag. Hellemooij treedt namens u, onze cliŽnt, op.


Het ontslag met wederzijds goedvinden.
    Eťn variant is een heel geniepige, omdat er helemaal geen sprake is van "wederzijds goedvinden". De ene partij (bijna altijd de werkgever) wil snel van de andere af, maar er is niet echt een "dringende reden". Dan is een ontslag op staande voet te riskant, want mogelijk erg kostbaar.
In zo'n geval krijgt de wederpartij (vrijwel altijd de werknemer) volledig onverwacht een 'vaststellingsovereenkomst', 'beŽindigingsovereenkomst', 'ontbindingsovereenkomst',
of een overeenkomst met een andere naam voorgelegd, met het verzoek om -in beider belang-
maar even te tekenen. De werknemer hoeft dan niet meer te komen werken en het loon wordt gedurende -meestal- nog ťťn periode doorbetaald.
Doe dit niet zomaar (u bent niets verplicht en u heeft overigens een bedenktijd van veertien dagen), bel ons eerst even. Vaak zijn er veel betere voorwaarden te bedingen. Natuurlijk kan er ook gewoon geweigerd worden om mee te werken aan de ondertekening. Of dit verstandig is, hangt helemaal af van de omstandigheden. Duidelijk is wel dat in zo'n geval de initiatiefnemer (bijna altijd de werkgever) van mening is dat er sprake is van een 'verstoorde arbeidsverhouding'. Maar de juridische en financiŽle consequenties daarvan niet durft te nemen en dus geen toetsing vraagt door het UWV of de Kantonrechter.

    Een ander voorbeeld van zo'n ontslag: de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Werkgever en werknemer spreken bij het aangaan van de overeenkomst af dat, na bijv. een jaar,
het dienstverband zal zijn afgelopen.
Dat is duidelijk, partijen zijn elkaar daarna niets meer verplicht. Wel kan zo'n tijdelijke overeenkomst nog enige keren worden verlengd, als zowel de werkgever als de werknemer dat willen.
Inmiddels is door de Wet werk en zekerheid het aantal keren -en de duur- van verlenging beperkt.


Het ontslag zonder wederzijds goedvinden. [1]
De UWV procedure met toetsing door het UWV.
1.  Het beŽindigen van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden.
    of
2.  BeŽindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Inmiddels is door de Wet werk en zekerheid deze weg alleen van belang als een werkgever op ťťn van deze twee gronden tot ontslag over moet gaan.
De voorheen bestaande keuzemogelijkheid (UWV of kantonrechter) is daarmee echter vervallen.

Let op! Door deze wet is het niet langer mogelijk een zieke of arbeidsongeschikte werknemer te ontslaan wegens reorganisatie! Er zal in zo'n geval geen ontslagvergunning door UWV worden afgegeven. Want de noodzaak tot reorganisatie breekt de verplichting tot reÔntegratie niet.
En ontbinding door de kantonrechter is in zo'n geval niet meer mogelijk.


Het ontslag zonder wederzijds goedvinden. [2]
De kantongerechtprocedure met toetsing door de kantonrechter.
    Als een van de partijen de arbeidsovereenkomst wil beŽindigen, maar de andere niet, dan zal deze ene partij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de Kantonrechter.
Het gaat dan vaak om een disfunctionerende werknemer of een verstoorde arbeidsverhouding.
De Kantonrechter beoordeelt de zaak en doet uitspraak. Niet zelden sommeert deze rechter beide partijen om nogmaals in overleg te treden.
Hellemooij treedt in dit soort gevallen zowel voor werkgevers als werknemers op. Met als doel een voor beide partijen acceptabel resultaat. Maar wel in de eerste plaats voor haar cliŽnt. Of dat nu de werkgever of de werknemer is.

Nieuw is de mogelijkheid om in beroep te komen tegen de de vergunning van het UWV of de uitspraak van de kantonrechter. Voorheen bestond deze mogelijkheid niet.


Het ontslag Op Staande Voet.
    Dit type ontslag is een gebied vol landmijnen binnen het ontslagrecht, zo'n zaak kan heel onverwacht uitpakken.
Eťn der partijen is de andere partij zo zat, dat er onmiddellijk iets moet gebeuren. De wederpartij heeft gedragingen vertoond die voor de eisende partij een 'dringende reden' betekenen om de arbeidsrelatie te verbreken. Bijna altijd wordt er daarbij gesproken van een 'verstoorde arbeidsrelatie' of een 'verstoorde arbeidsverhouding'. Zodat van de eisende partij redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren.
Volgens de eisende partij dan, wel te verstaan!
Zowel werkgevers als werknemers geven of nemen ontslag op staande voet. In dit soort conflicten is bijna zonder uitzondering sprake van emoties, de objectiviteit is niet meer gegarandeerd.
Ook niet bij grotere werkgevers.
Win, voordat u aan zo'n zware stap begint of direct nadat u ermee door de eisende partij wordt geconfronteerd, direct ons advies in. Direct is: binnen 24 uur.
Meer tijd heeft u niet, zonder het risico van grote schadeclaims over en weer.
Hopelijk inmiddels duidelijk: Hellemooij staat zowel werkgevers als werknemers bij in dergelijke delicate situaties. En zal desgewenst eerst bemiddelen.


Een ontslag veroorzaakt vaak veel schade. Voor beide partijen.
Deze schade wordt door het UWV of de rechter beoordeeld aan de hand van de Wet werk en zekerheid en resulteert vaak in een 'transitievergoeding'.
Maar alleen als het dienstverband ten minste twee jaren heeft bestaan.
Een zeer ingewikkeld verhaal, maar Hellemooij toetst uw mogelijkheden er natuurlijk altijd aan.
Helemaal onderaan vindt u een verwijzing naar de berekening ervan, mocht u zich er zelf in willen verdiepen. Hoogstwaarschijnlijk zegt het u allemaal niets. Dat geeft niet, daar heeft u Hellemooij voor.

Neem contact met ons op voor een kort, vrijblijvend advies.


Hellemooij is een dienstverlener met een visie: hoogwaardige dienstverlening tegen een relatief laag tarief. Een langdurige relatie met onze relaties. Die slechts ťťn aanspreekpunt nodig hebben: ons bedrijf. Onze referenties zullen dit graag bevestigen.


U vindt hier uitleg over de transitievergoeding (bron www.rijksoverheid.nl, .PDF, 25 KB).

Home   Welkom   Contact   no cure - no pay bij Hellemooij   Administratie Ondernemers   Belastingaangifte Particulieren   Erfbelasting   Schenkbelasting   Bemiddeling Algemeen   Arbeidsbemiddeling   Bemiddeling tijdelijke verhuur eigen woning   Scheidingsbemiddeling   Recht Algemeen   Recht Planschade   Recht Bestemmingsplan   Recht Bouwschade   Ontslagrecht tot 2015   Ontslagrecht vanaf 2015   Wanbetalers moeten WEL betalen   Echtscheidingsbemiddeling en mediation   Erfenis   Schenkingen   Nederlands recht   Communicatie / Taal Algemeen Automatisering ICT Ondernemers   Computers particulieren   ?>