Een erfenis,
        niet altijd positief.

        Aanvaarden?
        Beneficiair
        aanvaarden?
        Verwerpen?

        De belastingaangiftes:
        F-biljet;
        aangifte Erfbelasting.
© 2010
Hellemooij Communicatie


HELLEMOOIJ HELPT!

DE ERFENIS en de belastingaangiftes


Als u deze pagina leest, heeft u waarschijnlijk te maken met het overlijden van een dierbare, al dan niet een familielid. En u bent inmiddels erfgenaam.
Want er is iemand overleden die u iets nalaat, de erflater.

Wij kunnen u bijstaan met raad en daad. Gevestigd in Zierikzee, doen we dat op Schouwen-Duiveland, in heel Zeeland en in de rest van Nederland.


Mogelijk moet u als nabestaande de nalatenschap, de erfenis van de overledene zelf afwikkelen.
U bent de executeur. Kijk dan goed uit. U krijgt daar bijna- geen vergoeding voor, maar u bent wel persoonlijk aansprakelijk als er dingen niet goed gaan. Ook al kunt u daar zelf niets aan doen.

En heel belangrijke taak van de executeur: het opstellen en indienen van de z.g. "F-aangifte".
Dat is de aangifte Inkomstenbelasting van de erflater over het jaar van overlijden.
Geen gewone aangifte, want er moet met allerlei zaken rekening worden gehouden die bij leven niet aan de orde zijn. Vaak noemt men deze aangifte het F-biljet of het F-formulier.
Laat u adviseren en bijstaan, anders wordt er door de nabestaanden al gauw teveel betaald!
Zo voorkomt u, zoveel mogelijk, problemen met de Belastingdienst.

Steeds vaker blijkt helaas dat een erfenis ook wel eens een schuld kan zijn, de erfenis vertoont geen batig maar een lastig saldo.

Enkele voorbeelden:
   * Uw erflater's eigen woning met daarop hypotheekschuld hoger dan de huidige waarde.
        U heeft een woning gerfd die onder water staat.
   * Uw erflater zat in de schulden en doorliep mogelijk een W.S.N.P. traject.
        (Wet schuldsanering natuurlijke personen). U heeft schulden gerfd.
   * Uw erflater was ondernemer, maar minder succesvol dan u dacht.
        U heeft negatieve banksaldi gerfd.
   * Uw erflater had een meningsverschil met de fiscus. Er staan belastingaanslagen open.
        U heeft een belastingschuld gerfd.

Als u er niet 100% zeker van bent dat uw erfenis een batig saldo vertoont, aanvaard deze dan alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding).
Mocht het saldo negatief zijn, dan bent u niet aansprakelijk voor de schulden van uw erflater.
Als u weet dat het saldo van de erfenis negatief is, aanvaard deze dan gewoon NIET!

Voor beide keuzes is het wel noodzakelijk dat u van de erfenis afblijft, d.w.z. u neemt zelfs geen foto of ander aandenken mee uit de boedel van de erflater. Anders heeft u de erfenis aanvaard.

Neem contact met ons op voor advies als u twijfelt.


Als het saldo van uw aanvaarde erfenis positief is, dan krijgt u te maken met de fiscus. U moet Erfbelasting (voorheen: Successierecht) gaan betalen.

Klik hier voor hulp bij de noodzakelijke aangiftes, zodat u niet teveel betaalt.


Hellemooij is een dienstverlener met een visie: hoogwaardige dienstverlening tegen een relatief laag tarief. Een langdurige relatie met onze relaties. Die slechts n aanspreekpunt nodig hebben: ons bureau. Onze referenties zullen dit graag bevestigen.


Home   Welkom   Contact   no cure - no pay bij Hellemooij   Administratie Ondernemers   Belastingaangifte Particulieren   Erfbelasting   Schenkbelasting   Bemiddeling Algemeen   Arbeidsbemiddeling   Bemiddeling tijdelijke verhuur eigen woning   Scheidingsbemiddeling   Recht Algemeen   Recht Planschade   Recht Bestemmingsplan   Recht Bouwschade   Ontslagrecht tot 2015   Ontslagrecht vanaf 2015   Wanbetalers moeten WEL betalen   Echtscheidingsbemiddeling en mediation   Erfenis   Schenkingen   Nederlands recht   Communicatie / Taal Algemeen Automatisering ICT Ondernemers   Computers particulieren