© 2018
Hellemooij Communicatie


HELLEMOOIJ HELPT!

UW BELASTINGAANGIFTE BIJ HELLEMOOIJ. Uw gegevens.


Hellemooij is een belastingadviesbureau te Zierikzee op Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland, maar we zijn actief in heel Nederland.
Hellemooij stelt uw aangifte Inkomstenbelasting deskundig op.
Daaraan zijn wel enkele spelregels verbonden. Die spelregels zijn in uw eigen belang.Als u een nieuwe cliŽnt bent: Welkom!

Voor het opstellen en indienen van uw aangifte is het nodig dat u meebrengt:

* De "uitnodiging" van de Belastingdienst, dat wil zeggen: door de Belastingdienst aan u
> toegezonden brief of aangiftebiljet. Per post of in uw berichtenbox;
* De belastingaangifte van het voorgaande jaar;
* De overzichten van alle inkomsten over het afgelopen jaar van u en uw partner:
- Jaaropgaven van salarissen, uitkeringen en pensioenen.
- Overzichten van eventuele bijverdiensten, verminderd met de kosten ervan.
* De DigID van u en uw fiscale partner;
* Alle van de Belastingdienst ontvangen documenten die betrekking hebben op het afgelopen
>jaar, zoals (voorlopige) aanslagen en teruggaves.

Als uw aangifte vorig jaar ook al door ons is verzorgd, dan hoeft u uw aangifte over het voorgaande jaar natuurlijk niet mee te nemen. Die is hier nog steeds beschikbaar.

Afhankelijk van uw situatie hebben wij verder van u de gegevens nodig die in de onderstaande tabel zijn opgenomen:

Was dit in 2017 aan de orde?

Dan hebben wij dit van u nodig:

Woon- werkverkeer met openbaar vervoer

OV-verklaring of reisverklaring van de werkgever
Overzichten van transacties
met de OV-chipkaart

* Bankrekeningen
* Spaarekeningen
* Spaarloon

Het saldo op 01-01-2017 van alle rekeningen, ook van minderjarige kinderen.
De WOZ-waarde van de tweede woning(en).
Het saldo van alle schulden.
Bankieren via Internet? Breng een afdruk mee.

Beleggingen

De waarde op 01-01-2017 van de aandelen.
De ingehouden dividendbelasting.

Lijfrente

De polis(sen) en de betaalde premies.
Verklaring eventueel pensioentekort van pensioenfonds/verzekeraar
Saldoverklaring van de Belastingdienst bij afkoop van lijfrente.

Eigen huis, woonschip

De WOZ-beschikking 2017 (waardepeildatum 01-01-2016) en overzicht rijksbijdrage.
Bij verhuizing in-/uitschrijvingsdatum GBA.
De hypotheek: schuld per 31-12-2017 en de in 2017 betaalde rente en kosten. De gegevens van hypotheeksplitsing in voorgaande jaren.
Bij aan- of verkoop van een woning in 2017: wij overleggen telefonisch met u vůůr de aangifte.

Alimentatie, onderhoudsbijdrage

De ontvangen en betaalde bedragen van of aan ex-partner.

Giften

Aantoonbaar (bankafschrift, kwitantie) betaalde bedragen aan erkende instellingen.

Uitgaven voor ziekte, invaliditeit, dieet

Zelf betaalde zorgkosten, eigen bijdragen, medicijnen. Neem alle betalingsbewijzen mee.

Uitgaven tijdelijk verblijf thuis gehandicapten 21 jaar of ouder

Overzicht van alle dagen dat de gehandicapte(n) in 2016 thuis waren. En van alle reiskosten (O.V. of kilometers) om de gehandicapte(n) te halen en terug te brengen.

Studie

Overzicht van alle kosten voor een studie of opleiding m.b.t het huidige of toekomstige beroep van u en/of uw echtgenoot of partner.

Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar

Overzicht van alle door u en/of uw partner gemaakte kosten wegens bijdrage aan het levensonderhoud van kinderen zonder studiefinanciŽring.


Neem contact met ons op. Het verplicht u immers tot niets.

Klik hier om terug te gaan.

Hellemooij is een dienstverlener met een visie: hoogwaardige dienstverlening tegen een relatief laag tarief. Een langdurige relatie met onze relaties. Die slechts één aanspreekpunt nodig hebben: ons bedrijf. Onze referenties zullen dit graag bevestigen.